Általános szerződési feltételek

Ez a dokumentum kizárólag elektronikus formában érhető el és elektronikus formában kerül megkötésre. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) nem kerül iktatásra. Az ÁSZF nyelve magyar. A szállítással, megrendeléssel és a honlap működésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésre. Az ÁSZF jogviszonya a greenswing.hu-ra és annak aldomainjeire terjed ki. Az ÁSZF itt érhető el:

1. Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Walter Zalán E.V.
Székhely: 1204 Budapest Pacsirta utca 157/A
Adószám: 69123159-1-43
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: zalan@greenswing.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 656 6261
Számlaszám: 11773119-00236155
A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Alapvető rendelkezések:

Az ÁSZF értelmezésére, illetve a nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó, kiemelten tekintettel Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekről 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

3. A megvásárolható termékek köre

A weboldalon eladásra kínált ruhák használtak. A honlapon megjelenő termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A weboldalon feltüntetett árak forintban értendők. Ezek az árak szállítási díjat nem tartalmaznak. Csomagolási díj nem kerül felszámításra.

A weboldalon a termékekről fotók jelennek meg. A termék adatlapján megjelenített fotó eltérhet a valóságtól, tekintettel az eltérő fényviszonyokra és képernyők különböző színmegjelenítésére. Nem vállalunk felelősséget a termékek webshopban megjelenő képe és a valóságos kinézete miatti eltérésért.

Ha a weboldalon akció kerül bevezetésre, akkor arról az üzemeltető köteles tájékoztatást nyújtani a fogyasztók részére (az akcióról és annak időtartamáról).

Ha weboldalon nyilvánvalóan hibás ár kerül feltüntetésre az üzemeltető minden gondossága ellenére, mely nagyban eltér az ilyen jellegű termékek megszokott és elfogadott árától, ilyen lehet a rendszer hibájából adódóan megjelenő “1’ vagy “0” forintos ár. Ilyen esetben az üzemeltető nem költeles a tévesen megadott áron értékesíteni a terméket. Az üzemeltető ilyen esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, ezt a vevő nem köteles elfogadni. A valódi és a feltüntetett ár között jelentős értékaránytalanság áll fenn, amit egy átlag fogyasztónak észlelnie kell. A szerződés csak akkor jön létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, ha az a felek kölcsönösen akaratának egybehangzó kifejezésével jön létre. Ha nincs meg a kölcsönös akarat egybehangzó kifejezése, akkor a felek között nem jön létre szerződés. Erre tekintettel a hibás áron leadott/visszaigazolt megrendelés semmisnek tekinthető.

4. Regisztráció és vásárlás

Amennyibe a fogyasztó regisztrál, illetve rendelést ad le a greenswing.hu weboldalon, azzal kijelenti, hogy megismerte és elfogadta az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárul az adatainak kezeléséhez.

A fogyasztó a vásárlásnál és a regisztrációnál köteles a saját valós adatait megadni. Amennyiben a fogyasztó más személy adatait vagy valótlan adatokat ad meg, abban az esetben a létrejövő szerződés semmis. Az üzemeltető nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a fogyasztó más személy adatait vagy valótlan adatot ad meg.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a késedelemért, ha annak oka az, hogy a fogyasztó hibás adatot adott meg.

Ha a fogyasztó a jelszavát elfelejti vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi és ebből neki kára származik, azért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

5. Rendelés menete

A fogyasztónak a terméket a kosárba kell helyeznie a “kosár” ikonra kattintva. A kosár tartalma bármikor megtekinthető. A termék darabszámának beállítására a kosárban van lehetőség. A kívánt mennyiség beállítása után a “kosár frissítése” gombra kattintva kerül rögzítésre a mennyiség. Az “X”-re kattintva van lehetőség a terméket kivenni a kosárból. Amennyiben a fogyasztó tovább szeretne vásárolni, akkor ez a “shop” gombra kattintással teheti meg. A rendelés folytatásához a “Tovább az adatok megadásához” gombra kell kattintani. Itt kell megadni a vásárlónak az adatait. A rendelés véglegesítéséhez a “Rendelés elküldése” gombra kell kattintani. Fogyasztó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelés véglegesítése előtt bármikor van lehetőség visszalépni az előző fázisba.

A Greenswing.hu-n kétféle fizetési mód közül lehet választani. A rendelés összege kiegyenlíthető online bankkártyás fizetéssel és utánvéttel. Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerében történik. A Barion  egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség regisztrációra, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. A bankkártyás fizetésnek nincs felára. Lehetőség van előre feltöltött Barion egyenleggel kifizetni a rendelést, ehhez létre kell hozni egy Barion tárcát, melyet fel kell tölteni. A tárca létrehozása és a számlavezetés ingyenes, az átutalásnak azonban van díja. A feltöltés történhet banki átutalással és készpénzes befizetéssel.  A Greenswing.hu a megadott bankkártya adatokat nem ismeri meg és nem tárolja.

Utánvétes rendelés esetében a csomagautomatánál kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség. Házhozszállítás esetén lehetőség van készpénzzel vagy bankkártyával is fizetni. Személyes átvételnél csak készpénzzel lehet fizetni. Foxpost automatában a csomagodat 3 napig őrzik, utána visszaküldik a GreenSwingnek.

Ha a termék árazásánál hiba lép fel, akkor az üzemeltető fenntartja a jogát a korrekcióra. A korrekció tényéről és a megváltozott adatokról a fogyasztó értesítést kap. Ezután a fogyasztónak jogában áll megerősíteni a rendelést vagy attól elállni.

A rendelés elküldése után a fogyasztó visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mail tartalmazza a fizetendő teljes végösszeget. Ez a végösszeg a megrendelt összes termék árát és a szállítási költséget tartalmazza. A számla elektronikusan kerül kiállításra és a fogyasztó e-mail útján elektronikus formában kapja meg. A futár által kézbesített csomagot a fogyasztónak a futár jelenlétében meg kell vizsgálnia, hogy a terméken és a csomagoláson található-e sérülés. Amennyiben a fogyasztó sérülést észlel, abban az esetben köteles jegyzőkönyv felvételét kérni és a sérült csomag átvételét megtagadhatja. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az üzemeltető nem fogad el.

Amennyibe visszaigazolásról szóló automata e-mail 48 órán belül nem érkezik meg a fogyasztóhoz, abban az esetben a fogyasztó mentesül a szerződéses kötelezettségei alól, a vásárlástól elállhat. A visszaigazolás és a megrendelés akkor tekinthető megérkezettnek,, amikor az a fogyasztó illetve az üzemeltető számára elérhetővé válik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a fogyasztó hibás e-mail címet adott meg vagy a postafiókja megtelt és ezért nem elérhető számára a levél. A megrendelésről érkező e-mail automata, szerződés abból nem keletkezik. Szerződés akkor jön létre, ha a visszaigazoló e-mail után a fogyasztó kap egy másik e-mailt a megrendelés részleteiről és a teljesítés várható idejéről.

6. A megrendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 és 16:00 között történik. Rendelése leadására bármikor van lehetőség. Amennyiben a rendelés leadása munkaidőn kívül történik, úgy a rendelés feldolgozása a következő munkanapon munkaidőben történik. A fogyasztó a rendelés várható teljesítésről e-mailt kap.

A megrendelt termékek a rendelés leadásától számított 2-3 munkanapon belül kerülnek átadásra a futárszolgálatnak.

Az üzemeltető köteles a dolog tulajdonjogát a szerződés alapján átruházni a vásárlóra, a vásárló pedig köteles a vételár megfizetése után a terméket átvenni.

Az üzemeltető vállalja a dolog eljuttatását a fogyasztóhoz. A kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor ő (vagy egy általa kijelölt harmadik személy) a csomagot átvette a fuvarozótól. Az üzemeltető köteles késedelem nélkül, de maximum 30 napon belül eljuttatni a dolgot a fogyasztóhoz. A fogyasztónak jogában áll póthatáridőt kitűzni, az üzemeltető késlekedése esetén. Ha az üzemeltető a póthatáridőre sem bocsájtja a fogyasztó rendelkezésére a dolgot, akkor a fogyasztó elállhat a vásárlástól. A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül is elállhat a szerződéstől, ha a üzemeltető megtagadja a teljesítést. A fogyasztó akkor is elállhat a szerződéstől, ha a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

7. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács szabályozása értelmében fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 nap belül meg kell küldenie az üzemeltetőnek. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének , illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. A fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozattal vagy a a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján gyakorolhatja. A fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék megrendelése és a termék kézhezvétele közötti időszakban is. A termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli, ezen kívül egyéb költség nem terheli. Az üzemeltető köteles visszafizetni a fogyasztónak a termék árát és a szállítási díjat 14 napon belül. A 14 napot a termék vissza érkezésétől kell számítani. Az összeget olyan módon kell visszafizetni, ahogyan azt a fogyasztó kifizette, kivéve ha a fogyasztó más fizetési módhoz hozzájárul. E fizetési módból adódó költség a fogyasztót nem terheli. A fogyasztó az árut köteles a késedelem nélkül, de az elállásról szóló nyilatkozat az üzemeltető részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az üzemeltetőnek. Akkor tartja be a fogyasztó a határidőt, ha a terméket 14 napon belül visszaküldi az üzemeltetőnek. Az üzemeltető a visszatérítést addig visszatarthatja, amíg az áru vissza nem érkezik vagy a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra, hogy azt ténylegesen visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben a fogyasztó élni szeretne elállási jogával, azt e-mailben, telefonon vagy postai úton jelezheti. Postai úton történő jelzésnél a postai feladás időpontja a mérvadó, telefonos jelzés esetén pedig a telefonon történő jelzés. Postai úton történő jelzés esetén az üzemeltető csak az ajánlott levelet és a csomagot tudja elfogadni. A termék visszaküldésére postai úton vagy futáron keresztül van lehetőség. A fogyasztó a nem rendeltetésszerű használatból adódó értékcsökkenésért felel. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztókat illeti meg: “fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”

8. Szavatosság

Hibás teljesítésnek számít, ha a termék eltér a szerződésben rögzített vagy a jogszabályban rögzített minőségi követelménytől. Nem számít hibás teljesítésnek, ha a jogosult a hibát a szerződés megkötése pillanatában ismerte vagy ismerni kellett. A kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó előírásoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet, az ilyen irányú kikötés semmis.

A fogyasztó akkor élhet kellékszavatossági igénnyel, ha az üzemeltető hibásan teljesít. A fogyasztó a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kicserélés vagy javítás, kivéve abban az esetben, ha a fogyasztó kellékszavatossági igényének teljesítése lehetetlen vagy más igény teljesítéséhez mérten aránytalan többletköltséggel járna. A fogyasztónak jogában áll az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni vagy a termék javítási költségét az üzemeltetőre terhelni vagy a szerződéstől elállni. A fogyasztó a választott kellékszavatossági igénye helyett választhat másikat, ám ennek költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha arra az üzemeltető okot ad vagy indokolható másik kellékszavatossági igény választása.

A fogyasztó az észlelt hibát köteles haladéktalanul közölni, de maximum a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül. A kellékszavatossági igény elévülésének ideje egy év, mely a termék kézhezvételétől számítandó.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének feltételei:

A teljesítéstől számított hat hónapon belül: a fogyasztónak a hibát közölnie kell az üzemeltetővel és igazolnia, hogy a terméket a greenswing.hu weboldalon vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónapon túl: a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a termék már a megvásárlása pillanatában is hibás volt és a terméket a greenswing.hu weboldalon vásárolta.

Termékszavatosság

Ha a termék hibás, úgy a fogyasztó élhet kellékszavatossági- vagy termékszavatossági igénnyel. Termékszavatossági igény esetén a fogyasztó kérheti a hibás termék kicserélését vagy kijavítását. A termék abban az esetben hibás ha a forgalomba hozatalakor nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek vagy eltér a gyártó által megadott tulajdonságoktól. A fogyasztó a termékszavatossági igényét a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesítheti. A termékszavatossági igényt a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorlhatja. Termékszavatossági igény esetén a termék hibáját a fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó vagy forgalmazó a következő okokból kifolyólag mentesül a termékszavatosság alól (ebből egy fennállása is elegendő): a terméket nem az üzleti tevékenységének körében gyártott, illetve hozta forgalomba, a tudomány és a technika akkori állás nem tette lehetővé a hiba felismerését, a hiba a hatályos előírások alkalmazásából származik. Ugyanazon hiba miatt a kellékszavatossági és termékszavatossági igény közül csak az egyik alkalmazható. Termékszavatossági igény érvényesítése után az adott termékre vonatkozó kellékszavatossági igényt csak a gyártóval szemben érvényesítheti. Nem élhet szavatossági igényével a fogyasztó, ha a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatából ered. A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésben a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni. Szavatossági igény érvényesítésekor a fogyasztónak kell a vásárlás tényét bizonyítani. Az üzemeltető a bejelentett szavatossági igényről köteles jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni. Ha üzemeltető a jótállási- vagy szavatossági igényt elutasítja, akkor az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a fogyasztót.

Egyéb rendelkezések

Az üzemeltető jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért az üzemeltető nem felel. Az ÁSZF egy vagy több része érvénytelenné válik, attól a többi része még érvényes. Az írásban érkezett panaszt az üzemeltető 30 napon belül megválaszolja. A panasz elutasítása esetén azt megindokolja. Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Ezt a jegyzőkönyvet 5 évig megőrzi. A szóbeli panaszt az üzemeltető azonnal megvizsgálja. Ha a panasz azonnali vizsgálata nem lehetséges vagy a a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról jegyzőkönyv készül. Ennek a jegyzőkönyvnek egy másolatát a fogyasztó megkapja